جرب ها

جرب ها

جرب ها موجوداتی بسیار ریز در حد کمتر از یک میلیمتر هستند.

جرب ها می توانند روی پوست بدن زندگی کرده و باعث تحریک و خارش شوند.

گاهی متخصصین آنها را جزو انگل های پوستی دسته بندی می کنند که سبب خشکی پوست و ریزش مو می شوند.

جرب می تواند داخل گوش ، روی پوست ویا روی مو و پر زنده بماند .

علاوه بر آسیب رساندن به سلامتی حیوان زندگی را برایش غیر قابل تحمل می سازد.

جرب گوش شایع ترین جرب درتوله سگها و بچه گربه ها می باشد.

باعث خارش شدید گوش ها و تکان دادن شدید سر بدلیل این خارش هاست.

این خارش ها گاهی منجر به ایجاد زخم هایی در کانال گوش می شود.

زخم های ایجاد شده به دنبال آلودگی با جرب می تواند عفونی شود.

درمان جرب نیازمند استفاده از داروهای ضد جرب پس از شستشو و تمییز کردن محل درگیری است.

جرب گوش (Ear mites):
ear mites

جرب گوش

موجودات میکروسکوپی ای هستند مانند اوتودکتس ساینوتیس و علایمی مانند التهاب ، خارش و ذرات سیاهی در گوش ایجاد می کنند

چیله تیلوزیس (Cheyletiellosis):
Cheyletiellosis

چیله تیلوزیس

عامل آن چیله تیلا یاسگوری می باشد و باعث خارش های خفیف پوستی می شوند

چیگرز (Chiggers):
Chiggers

چیگرز

نام دیگر آنها جرب های درو کننده می باشد و می توانند باعث خارش، قرمزی و پوسته پوسته شدن ناحیه درگیر شوند

دمودیکوزیس (Demodicosis):
Demodicosis

دمودیکوزیس

همچنین با عنوان جرب های دمودکتیک نامیده می شوند. عامل آن دمودکس کنیس می باشد که در تعدادی از غدد سباسه پوست و فولیکول مو قرار می گیرند

سارکوپتس (Sarcoptic mange):
سارکوپتس

Sarcoptic mange

عامل این جرب سارکوپتس اسکبی کنیس می باشد. از علایم آن خارش شدید و پوسته پوسته شدن ناحیه می باشد. ضمنا این جرب قابل انتقال به انسان نیز می باشد

درصورت مشاهده هر گونه علائمی از بیماری با بخش داخلی کلینیک تماس بگیرید.