تشخیص آنلاین بیماری ها

همکاران دامپزشک و دانشجویان دامپزشکی می توانند از این صفحه جهت تشخیص دقیق بیماری و یا اطلاع از علائم بیماری از این صفحه استفاده کنند.

با کلیک بر روی باکس ” جستجو بر اساس علائم بیماری ” به صفحه ای هدایت می شوید که ابتدا باید گونه حیوان بیمار خود را انتخاب کنید و سپس می توانید از روی علائم مشاهده شده در بیمار خود، به تشخیص تفریقی بیماری های احتمالی پی ببرید.

با کلیک بر روی باکس ” جستجو بر اساس تشخیص ” به صفحه ای مشابه هدایت می شوید که ابتدا باید گونه حیوان بیمار خود را انتخاب کنید و سپس می توانید با درج عنوان بیماری، علائم احتمالی آن بیماری را به ترتیب مشاهده کنید.