بیماری های باکتریایی

بیماری های باکتریایی

بیماری های باکتریایی دسته بزرگی از بیماری های سگها را شامل می شوند که اغلب عفونی و مسری می باشند.

brucellosis

بروسلوز

بروسلوز (Brucellosis):

یک بیماری باکتریایی است که از طریق جفت گیری منتقل می شود می تواند باعث سقط ، تورم بیضه ها و تورم عنبیه چشم شود

leptospirosis

لپتوسپیروز

لپتوسپیروز (Leptospirosis):

یک بیماری باکتریایی عفونی است که عامل آن اسپیروکت می باشد و باعث نقص عملکرد کبد و کلیه و متعاقب آن واسکولیت می شود.

اکثر واکسن های چندگانه که سالیانه به سگها تزریق می شود دارای ایمنی برعلیه بیماری لپتوسپیروز هستند.

blank

لایم

بیماری لایم (Lyme disease):

یک بیماری عفونی است. عفونت ایجاد شده به دلیل این بیماری نوعی عفونت اسپیروکتی چندسیستمی است.

این بیماری توسط باکتری بورلیا بورگدورفری ایجاد می شود. بورگدورفری توسط گزش و نیش کنه ایگزودس آلوده به بدن منتقل می شود.

علایم در سگها شامل تورم حاد مفاصل ، بی اشتهایی و حالت گیجی و خواب آلودگی می باشد

erlishiosis

ارلیشیوز

ارلیشیدیوز (Ehrlichiosis):

یک بیماری باکتریایی است که عامل آن ارلیشیا کنیس می باشد که توسط کنه منقل می شود . علایم آن شامل تب ، واسکولیت و کاهش سلولهای خونی است

mountain spotted fever

تب کوههای راکی

تب کوههای راکی (Rocky Mountain spotted fever):

عامل آن ریکتسیا ریکتسی می باشد و توسط کنه منتقل می شود . علایمی نظیر بی اشتهایی ، تب و ترومبوسایتوپنی می دهد

clostridium

کلستریدیوم

کلستریدیوم (Clostridium):

گونه آن “کلستریدیوم پرفرینجنز” عامل بسیاری از اسهال ها در سگ می باشد

kennel cough

کنل کاف

کنل کاف (Kennel cough):

یک بیماری عفونی دستگاه تنفس می باشد که عامل اصلی آن بوردتلا برونکوسپتیکا می باشد و بیشتر در محیط های پرورش سگ ها دیده می شود.

بسیار دیده شده سگهایی که به پانسیون می روند در برگشت دچار سرفه های شدید شده که به گاهی به درمان جواب مناسبی نمی دهند.

درصورت مشاهده هر گونه علائمی از بیماری با بخش داخلی کلینیک تماس بگیرید.