بیماری های گوش

بیماری های گوش یکی از بیماری های رایج در سگها می باشد.

فلپ گوش و مجرای داخلی آن یک شکل قیف مانند ایجاد می کند و به انتقال صدا به داخل گوش و شنیدن صدا کمک می کند.

بیماری های گوش می تواند یکطرفه و یا دوطرفه باشد.

دکتر دامپزشک با معاینات دوره ای سگ شما به مشکلات و عفونت احتمالی گوش سگ شما پی می برد.

عفونت گوش ( Ear infections ) :
عفونت گوش

Ear infections

از مهمترین بیماری های گوش سگ ها عفونت گوش ها می باشد.

عفونت های گوش در تمامی نژادها دیده می شود ولی در سگهای با گوشهای آویزان مانند بیگل و در سگهای دارای کانال باریک گوش مانند کوکر اسپانیل بیشتر دیده می شود. سایر عوامل مستعد کننده عفونت گوش آلرژی ها و انگل ها و کم کاری تیروئید می باشد

ناشنوایی (Deafness  ) :
ناشنوایی

Deafness

یکی از بیماری های گوش سگ ها ناشنوایی است که بیشتر در سنین بالا دیده می شود.

ناشنوایی در سگها می تواند اکتسابی و یا مادر زادی باشد . از عوامل اکتسابی ایجاد کننده ناشنوایی می توان به عفونت مزمن گوش ، استفاده از بعضی از داروهای خاص و همچنین تغییراتی در بخش حلزونی گوش مرتبط با افزایش سن نام برد. ناشنوایی های مادرزادی معمولا در سگهای با پوشش سفید بیشتر دیده می شود

درماتیت ناشی از گزش حشرات (Fly strike dermatitis ) :
درماتیت ناشی از گزش حشرات

Fly strike dermatitis

گزش حشرات می تواند در نوک گوش و بین چین و چروک های داخل گوش التهاب ایجاد کند و این گزش ها معمولا بوسیله Fly strike dermatitis ایجاد می شود.

درصورت مشاهده هر گونه علائمی از بیماری با بخش داخلی کلینیک تماس بگیرید.