انگل های خارجی

انگل های خارجی به دو دسته اصلی کنه ها و کک ها دسته بندی می شوند.

یکی از تجربه های ناخوشایند صاحب سگ و یا گربه دیدن کک و یا کنه روی پوست و یا داخل گوش حیوان خود است.

این انگل ها می توانند خارش های پوستی، آسیب بافتی و یا حتی انتقال بسیاری از بیماری ها را سبب شوند.

کنه ها (Ticks):
tick

کنه

جزو انگل های خارجی سگها محسوب می شوند و باعث انتقال بیماری هایی نظیر لایم ، تب کوههای راکی ، بابزیوز و ارلیشیوز میشوند.

همچنین می توانند باعث مشکلات عصبی مانند فلجی شوند.

کنه ها معمولا در مناطق دارای پوشش مو و پشم دیده می شوند.

کنه ها بسته به موقعیت جغرافیایی بصورت فصلی روی بدن سگ ها ظاهر می شوند.

کنه ها معمولا در در اطراف گردن ، گوش، چشم ، بین کشاله های ران و یا سر پنجه ها دیده می شوند اگرچه در هر جایی از بدن امکان دیدن آنها وجود دارد.

گزش کنه می تواند خارش های سطحی و یا زخم عمیق و کم خونی ایجاد کند.

یک کنه ماده بالغ می تواند تا 100 برابر وزن بدنش خون بخورد.

نحوه برداشت کنه از روی پوست بسیار مهم است چرا که ممکن است بخشی از بدن کنه در پوست باقی بماند و انتقال بیماری را سبب شود.

گاهی باقیماندن بخشی از بدن و یا دهان کنه در پوست باعث عفونت و یا آسیب بافتی می شود.

صاحب حیوان پس از بردن حیوان خود به پارک و یا جنگل بایستی حتما بدن حیوان خود را بررسی کند.

کک ها (Fleas):
flea

کک

باعث ریزش مو و خارش می شوند.

کک ها بر اساس موقعیت جغرافیایی محل زندگی در فصل های گرم و مرطوب پیدا می شوند.

کک های بالغ به اندازه یک دانه کنجد و به رنگ قهوه ای تیره هستند وبسرعت بر روی پوست جابجا می شوند.

کک های ماده مناطق مختلفی از سطح پوست سگ را انتخاب کرده و تا روزی 50 تخم میگذارند.

این تخم ها روی زمین ، محل خواب و یا هر محیطی که سگ جابجا می شود می افتند.

لاروی که از تخم خارج می شود مانند کرم بوده و دارای پوستی بسیار نازک است و زیر تخت و مبل و یا روی خاک قرار می گیرد.

این لارو ها می توانند تا هفته ها بصورت غیر فعال باقی بمانند و سپس در شرایط مساعد بالغ شده و خود را به یک حیوان دیگر برسانند.

ممکن است شما متوجه وجود کک روی حیوان خود نشوید تا زمانی که تعداد آنها بیشتر می شود.

کک ها روی پوست گزش ایجاد کرده و خون می خورند و موجب کم خونی در حیوان می شوند.

کک ها می توانند ناقل کرمهای نواری شده و باعث آلودگی سگ به این دسته از کرمها شوند.

خوشبختانه انواع داروهای پیشگیری و درمان کک ها در کلینیک دامپزشکی موجود می باشد.

درصورت مشاهده هر گونه علائمی از بیماری با بخش داخلی کلینیک تماس بگیرید.